Facebook link

Usługi turystyczne - Obiekt - VisitMalopolska

Back

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Na Piasku Kraków

Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary Krakow - Sanctuary of Our Lady of Piasek

Klasztor Karmelitów, Kraków
Karmelicka 19, 31-131 Kraków Tourist region: Kraków i okolice
tel. +48 126326752
tel. +48 126321173
The Carmelite Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary is the Sanctuary of Our Lady of Piasek (Piasek is a part of Krakow where the church is located).
The miracle-making painting of Our Lady came into being about the year 1500. According to legend, the painting was miraculously completed after the artist interrupted his barely begun work on the painting. The widely worshipped painting survived the church’s fire started by the Swedes in 1655. King John III Sobieski prayed before the painting prior to his departure for the Battle of Vienna in 1683. In 1883 the painting was decorated with the papal crowns and a century later Pope John Paul II named the Carmelite Church a Lesser Basilica. The main Marian festival here – the feast day of Our Lady of the Scapular – falls on July 16.

Back

Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 238) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2361 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:

  • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i  potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
  • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego;
  • wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
  • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

  1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - tel.: (12) 37-96-028 lub 029, pok. nr 207
  2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH - tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 006, pok. nr 203 i 204
  3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: szkolenia, egzaminy dla przewodników górskich, nadawanie uprawnień, legitymacje, identyfikatory dla przewodników górskich - tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207

e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl

 

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych


Obiekty na trasie