Facebook link

Usługi turystyczne - Obiekt - VisitMalopolska

Back

Cerkiew świętego Michała Archanioła Mochnaczka Niżna

The Greek Catholic Parish Church of St. Michael the Archangel in Mochnaczka Niżna (currently the Roman Catholic Parish Church of Our Lady of Częstochowa)

Drewniana cerkiew składająca się z trzech części, z blaszanymi dachami. Przed nią ogrodzenie z drewna i kamienia.
Mochnaczka Niżna 46, 33-383 Tylicz Tourist region: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184761825
The Greek Catholic Parish Church of St. Michael the Archangel in Mochnaczka Niżna (currently the Roman Catholic Parish Church of Our Lady of Częstochowa) was erected in the C18th or the middle of the C19th.
It is a West Lemko, log-construction church. The ornamental-figurative polychrome work dates from 1960-64 and is the work of Cz. Lenczowski and S. Kruczek. The iconostasis (s creen with icons) consists of an upper part – baroque and a lower part – late-classical; the middle of the iconostasis is concealed by the main altar which is in a folk neo-gothic style and has a painting of Our Lady of Częstochowa (1956).

Back

Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 238) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2361 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:

  • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i  potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
  • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego;
  • wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
  • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

  1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - tel.: (12) 37-96-028 lub 029, pok. nr 207
  2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH - tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 006, pok. nr 203 i 204
  3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: szkolenia, egzaminy dla przewodników górskich, nadawanie uprawnień, legitymacje, identyfikatory dla przewodników górskich - tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207

e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl

 

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych


Obiekty na trasie