Atrás

Alrededor de los lagos Czchowskie y Rożnowskie

Alrededor de los lagos Czchowskie y Rożnowskie

La carretera principal desde Nowy Sącz hasta Brzeska, pasa a través de unos alrededores muy coloridos.  Justo después de la villa Tęgoborze, se llega al paso del Santo Just (a 400 mtrs sobre el nivel del mar), excelente punto panorámico. Otra de las atracciones locales es la Iglesia de madera de Santa María que data de la segunda mitad del siglo XVII. Más allá, el camino nos lleva hacia el Lago Czchowski, justo sobre él, al tope del acantilado, se encuentra el Castillo Tropsztyn. Un par de kilómetros más hacia el norte, sobre Czchów, quedan los restos del siguiente castillo: Torre maciza. En el centro de Czchów, vale la pena visitar el mercado con sus casas de madera y su iglesia del siglo XIII. También un templo desde hace varios siglos, se erige en los alrededores de la villa Tropie, la Santa Iglesia de San Świerad y San Benedicto. Siguiendo los caminos, se llega desde Tropie hasta Rożnów. En esta villa se mantiene entre otros monumentos, el pequeño bastión Beluard que data del siglo XVI. Un poco más allá, a lo largo del valle se encuentra un dique de cemento, gracias al que se creó el Lago Rożnowski. Los caminos llevan de Rożnowa a través de Gródek nad Dunajcem, un lago ubicado en la parte este hacia Nowy Sącz. Todo este paseo recurre alrededor de 75 km.
Główna droga z Nowego Sącza do Brzeska prowadzi przez bardzo malownicze okolice. Tuż za wsią Tęgoborze wjeżdża się na przełęcz św. Justa (400 m n.p.m.), doskonały punkt widokowy. Atrakcją jest tu także stojący nad przełęczą uroczy drewniany kościół NMP z 2. poł. XVII w. Dalej droga prowadzi nad Jezioro Czchowskie. Tuż nad nim, na stromej skale, stoi zamek Tropsztyn. Kilka kilometrów dalej na północ, ponad Czchowem, wznosi się pozostałość po kolejnym zamku: masywna baszta. W samym Czchowie warto zatrzymać się na rynku z drewnianymi domami i kościołem z XIII w. Równie wiekowa świątynia znajduje się w pobliskiej wsi Tropie. Jest to kościół św. św. Świerada i Benedykta. Boczne drogi wiodą z Tropia do Rożnowa. W tej wiosce zachował się m.in. XVI-wieczny beluard (niewielki bastion). Nieco dalej dolinę przegradza betonowa zapora, dzięki której powstało Jezioro Rożnowskie. Widokowe drogi prowadzą z Rożnowa przez Gródek nad Dunajcem wysoko po wschodnich zboczach jeziora w kierunku Nowego Sącza. Cała pętla to ok. 75 km.

Reproducir Reproducir