Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) portalu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego http://www.visitmalopolska.pl
 

Zgodność ze standardami

 • HTML5 - Portal jest zgodny z oficjalną specyfikacją HTML 5 opisaną w dokumentach The World Wide Web Consortium (W3C).
 • WCAG 2.0. - Portal jest przygotowany zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526)
 • z uwzględnieniem wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.


Nawigacja przy pomocy klawiatury
W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z serwisu przez osoby, które posługują się wyłącznie klawiaturą, po stronie można nawigować przy pomocy klawisza Tabulacji. Do najważniejszych części portalu możliwy jest bezpośredni dostęp za pomocą tzw. Skiplinków.


Lista skrótów uruchamianych na początku klawiszem Tabulacji:

 • Przejdź do menu
 • Przejdź do wyszukiwarki
 • Przejdź do treści głównej
 • Przejdź do mapy serwisu.
   

Odnośniki
Wszystkie linki są odpowiednio opisane i w przypadku gdy tekst linku nie opisuje dokładnie dokumentu docelowego, opis umieszczony jest w opisie alternatywnym (atrybut title).
 

Obrazki
Wszystkie obrazki posiadają poprawnie uzupełniony alternatywny opis (atrybut alt), w którym znajduje się słowny opis tego co na nich widać. Wyjątkiem są obrazki dekoracyjne, stosowane tylko dla efektu wizualnego, które nie wnoszą żadnej dodatkowej treści.
 

Wygląd

 • powiększanie tekstu - portal zawiera mechanizm pozwalający powiększać font na stronie w celu poprawienia czytelności tekstów dla osób słabowidzących,
 • wersja tekstowa - portal posiada mechanizm umożliwiający przełączenie się na wersję tekstową, w której wszystkie obrazki dekoracyjne nie są wyświetlane, a pozostałe zastępowane są informacją tekstową,
 • wersja kontrastowa - portal zawiera mechanizm pozwalający na przełączenie się na wersję kontrastową, w której zastosowano alternatywną kolorystykę różnych elementów serwisu tak aby współczynnik kontrastu był jak największy,
 • CSS - układ graficzny portalu zdefiniowany jest  w arkuszach stylów kaskadowych (Cascade Style Sheets),
 • Responsive Web Design - serwis przygotowany jest zgodnie z podejściem RWD, które oznacza, że wygląd serwisu dynamicznie dostosowuje się do wielkości ekranu, z którego korzysta użytkownik.