Facebook link

Usługi turystyczne - Obiekt - VisitMalopolska

Atrás

Cerkiew świętego Michała Archanioła Mochnaczka Niżna

La iglesia parroquial greco-católica de San Miguel Arcángel en Mochnaczka Niżna (actualmente iglesia parroquial católico-romana de la Virgen de Częstochowa)

Drewniana cerkiew składająca się z trzech części, z blaszanymi dachami. Przed nią ogrodzenie z drewna i kamienia.
Mochnaczka Niżna 46, 33-383 Tylicz Región turística: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184761825
La iglesia parroquial greco-católica de San Miguel Arcángel en Mochnaczka Niżna (actualmente iglesia parroquial católico-romana de la Virgen de Częstochowa) fue construida en el siglo XVIII o en la mitad del siglo XIX.
Es una iglesia lemka, con estructura de una casa de troncos. La policromía figural-ornamental de los años 1960-64 es obra de Cz. Lenczowski y S. Kruczek. El iconostasio (la pared con iconos) está formado por la parte superior – barroca y la inferior - del clasicismo tardío; la parte central del iconostasio quedó cubierta por el altar mayor que representa rasgos del neogótico popular con la imagen de la Virgen de Częstochowa (1956).

Atrás

Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 238) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2361 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:

  • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i  potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
  • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego;
  • wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
  • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

  1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - tel.: (12) 37-96-028 lub 029, pok. nr 207
  2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH - tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 006, pok. nr 203 i 204
  3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: szkolenia, egzaminy dla przewodników górskich, nadawanie uprawnień, legitymacje, identyfikatory dla przewodników górskich - tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207

e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl

 

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych


Obiekty na trasie