Retour

Spotkania zrównoważone

Spotkania zrównoważone

Jednym z najważniejszych obecnie trendów w branży spotkań jest organizacja wydarzeń społecznie odpowiedzialnych. Zleceniodawcy coraz częściej przy wyborze miejsca na organizację przedsięwzięcia kierują się nie tylko aspektami ekonomicznymi czy geograficznymi, ale także społecznymi.

Istotą zrównoważonych wydarzeń jest dbałość o to, by na każdym etapie przygotowań do eventu prowadzone były działania przyjazne dla środowiska i jego mieszkańców, zwłaszcza poprzez redukcję negatywnego na niego wpływu. Ten trend coraz wyraźniej widoczny jest również w polskiej branży spotkań, dlatego władze Małopolski i Miasta Krakowa, podążając za standardami wypracowanymi podczas polskiej „Zielonej Prezydencji” w  ramach prezydencji w  Radzie Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczą w  promocji zielonych wydarzeń, a także edukacji z tego zakresu.

W  Małopolsce zarządcy obiektów konferencyjno-hotelowych oraz profesjonalni organizatorzy spotkań coraz częściej starają się ograniczać negatywny wpływ na środowisko poprzez efektywne wykorzystanie zasobów: oszczędność energii, wody i  papieru, recykling, minimalizację produkcji upominków i  konferencyjnych gadżetów, a  także poprzez współpracę z  lokalnymi partnerami biznesowymi, którzy działają zgodnie z  ekologicznymi standardami. Hotele, restauracje, jak również firmy cateringowe chętniej sięgają po tradycyjne produkty sezonowe, współpracują z regionalnymi artystami oraz wspierają lokalne społeczności.

Niniejsze opracowanie wskaże powody, dla których warto zorganizować zielone wydarzenie w Małopolsce, a także zaprezentuje przykłady zrównoważonych spotkań  oraz  pomysły na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. 

                                                                                                                                            POBIERZ

Lire Lire