Propozycje spacerów Nordic Walking Park Osiek

Kobieta w parku.
Nordic Walking Park Osiek to blisko 32 kilometry tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z nordic walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają wyzwań o charakterze sportowym. Trasy zlokalizowane są na terenie gminy Osiek. Nordic Walking Park Osiek stanowi sieć,gdzie trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym samym dowolne wydłużanie, skracanie lub zmianę kierunku marszu. Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogólnoeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking.Zawierają ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu. Na tablicach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzewki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale również do miłośników innych dyscyplin.

Trasa nr 1 Osiek (zielona):  5,1 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łagodna i niewymagająca dużego wysiłku trasa, zlokalizowana w Osieku.  Oznakowana kolorem zielonym 5,1 kilometrowa pętla posiada części wspólne zarówno z trasą czarną, jak i czerwoną. W zdecydowanej większości szlak poprowadzono drogami asfaltowymi i chodnikami. Po wykonaniu rozgrzewki, z Stadionu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku, ruszamy na trasę. Początkowo szlak pokrywa się z czerwoną i czarną pętlą. Przechodzimy koło Urzędu Gminy, przecinamy ulicę Główną i skręcamy w ulicę Kościelną. Maszerujemy chodnikiem pomiędzy zabudowaniami Osieka w kierunku dominującego nad okolicą murowanego kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła. Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę Starowiejską i za moment naszym oczom ukazuje się perełka drewnianej architektury. Wybudowany w późnogotyckim stylu, otoczony pomnikowymi dębami liczącymi ponad 500 lat, XVI w. kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła. Maszerujemy dalej, aż do drogi wojewódzkiej nr 949. Zachowując szczególną ostrożność 300 metrowym odcinkiem ulicy Browarnej dochodzimy do ulicy Głównej i wchodzimy na chodnik. Jeszcze tylko kilkanaście minut marszu i za znakami szlaku dochodzimy do Stadionu Sportowego, gdzie rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę.

Trasa nr 2 Osiek (czerwona):  11,3 km; czas przejścia ok. 2 godz.

Interesująca trasa rekomendowana szczególnie jako jednostka regularnego treningu nordic walking. Początkowo trasa pokrywa się z zielonym szlakiem. Po wyjściu ze Stadionu Sportowego, skręcamy w lewo i chodnikiem wzdłuż ulicy Głównej maszerujemy, aż do końca chodnika. Jeszcze chwila i za znakami szlaku skręcamy w lewo, gdzie asfaltowym dywanikiem wśród pól, wychodzimy na niewielkie wzniesienie. W dole po prawej stawy, a przed nami wyrastają zalesione szczyty Beskidu Żywieckiego. Dochodzimy do skrzyżowania i ulicą Włosiańską  pomiędzy zabudowaniami maszerujemy  blisko 2 kilometry. Ulicą Akacjową, a następnie Spacerową dochodzimy do Lasu Karolińskiego - niewielkiego kompleksu leśnego, gdzie usytuowana została tablica z ćwiczeniami. Po ich wykonaniu za moment skręcamy w lewo i ulicą Karolina maszerujemy w kierunku centrum Osieka. Początkowy 500 metrowy fragment bez chodnika, wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Skręcamy w ulicę Sobótkową i  za znakami szlaku, przecinamy ulicę Główną . Ulicą Stawową dochodzimy do ulicy Starowiejskiej, gdzie łączymy się z czarnym szlakiem. Jeszcze niespełna 2 kilometry marszu i przechodząc przez Centrum Osieka dochodzimy do Stadionu Sportowego, zamykając pętlę czerwonego szlaku.  

Trasa nr 3 Osiek (czarna): 15,3 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park Osiek ponad 15 km pętla oznakowana kolorem czarnym. Całość trasy poprowadzona jest chodnikiem i drogami o asfaltowej nawierzchni. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasami zieloną i czerwoną, aby po pokonaniu 1,8 kilometra samotnie poprowadzić nas ulicę Starowiejska w kierunku na Głębowice. W Osieku Górnym, przy tablicy z ćwiczeniami,  droga rozwidla, aby zatoczyć 8 kilometrową pętlę. Po dojściu do remizy OSP w Głębowicach, za cmentarzem skręcamy w lewo. Zachowując szczególną ostrożność (uwaga! teren niezabudowany – dopuszczalna prędkość dla samochodów 90km/h) , lewym poboczem drogi, maszerujemy 2 kilometry do Polanki Wielkiej. Po skręcie w lewo, ulicą Świerkową dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu, ulicą Grunwaldzką maszerujemy asfaltową ścieżką, urokliwie wijąca się pośród pól. Na 10,6 kilometrze trasy dochodzimy do punktu widokowego. Naszym  oczom ukazuje się piękna panorama na Beskid Żywiecki. Kilometr dalej spinamy pętlę i po skręcie w prawo wracamy na ulicę Starowiejską. Maszerując za znakami szlaku łączymy się z trasami czerwoną a następnie zieloną i po przejściu ponad 15 kilometrów na Stadionie Sportowym kończymy marsz.  

Nordic Walking Park Osiek