Facebook link

Ujście rzeki Chechło do Wisły Mętków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ujście rzeki Chechło do Wisły Mętków

Ujście rzeki Chechło do Wisły Mętków

Chechło wpadające do Wisły wśród zielonych łąk
Mętków Region turystyczny: Oświęcim i okolice
W jej nurtach można dojrzeć raka szlachetnego, okonia czy drapieżnego szczupaka. To druga co do wielkości rzeka w powiecie chrzanowskim. Swoje źródło ma wśród stawów, mokradeł i torfowisk Puszczy Dulowskiej, położonej na terenie Niecki Dulowskiej. Chechło przepływa głównie przez bory sosnowe, miejscami przez bór bagienny. Przy jej brzegach rosną olsy, a miejscami las łęgowy. Można tam spotkać zimorodka, żurawia, bobra europejskiego czy wydrę.
W połowie długości rzeki zlokalizowany jest zalew Chechło. Odnowiona infrastruktura rekreacyjno - sportowa sprawia, że miejsce przyciąga wiele osób spragnionych wypoczynku nad wodą. Ujście rzeki do Wisły znajduje się w miejscowości Mętków. W tej nadwiślańskiej wsi można przejść szlak śladami Karola Wojtyły. Znajduje się tutaj modrzewiowy kościół z Niegowici, w którym przyszły Papież był w latach 1948-1949 wikariuszem. Punkty na szlaku w Mętkowie znajdują się: przy dziewiętnastowiecznej kapliczce, przy skrzyżowaniu ulic: ks. Karola Wojtyły i Struga, przy wale przeciwpowodziowym w okolicach ul. Nadwiślańskiej, przy kapliczce z XIX w. przy ul. Wiejskiej, w pobliżu domu (przy ul. ks. Karola Wojtyły), gdzie przed budową plebanii mieszkał proboszcz mętkowskiej parafii, koło repliki dzwonnicy przy kościele. W Mętkowie znajduje się również najstarsza w Nadleśnictwie Chrzanów leśniczówka, w której gościł pruski książę Guido Henckel von Donnersmarck. Przygotowała: Agnieszka Mendela, Punkt Informacji Turystycznej w Chrzanowie MSIT