Späť

Kostol sv. Michala Archaniela v Binarowej

Kostol sv. Michala Archaniela v Binarowej

Prvá zmienka o kostole v Binarowej pochádza z r. 1415. Svätyňa, ktorú dnes obdivujeme, je trochu mladšia: postavená bola približne v r. 1500 po požiari prvého objektu. Neskorogotická hruda z jedľového dreva, so stropmi a stenami obitými šindľami, má masívnu, hore veľmi zužujúcu sa vežu ukončenú prilbou s lomeným oblúkom. Táto veža, tak isto ako aj nízke podlubia, je o storočie mladšia ako korpus kostola. V XVII. st. bola dostavaná kaplnka Strážnych anielov, čím sa trochu znetvoril typický, klasický charakter budovy.
To, čo má vplyv na to, že binarovský kostolík je taký slávny, že sa v r. 2003 dodal do zoznamu UNESCO, je jeho interiér, ozajstná galéria ozdobného umenia. Na návštevníkov robí obrovský dojem. Steny a strop tejto nádhernej svätyne je tesne zakrytý maľbami: na stropoch je to polychróm vykonaný pomocou šablón s rastlinnými vzormi, pochádzajúci zo začiatku XVI. st., na stenách sú barokové cyklusy zo XVII. st. predstavujúce scény z Nového testamentu, ako aj vzhľad vtedajšieho Biecza. Zaujímavá je aj výzdoba kostolíka: veľmi pekne vyrezávané lavice, spovednice pokryté maľbami a ambóna, trón celbransa... Pekne sa prezentuje dverové kovanie z čias vzniku svätyne. Zo vzácneho vybavenia sa vynímajú gotické (zo XIV. a XV. st.) rezby a basreliéfy na oltároch (jediná tak dobre zachovaná kolekcia v južnom Poľsku), ako aj krstiteľnica z kameňa (XVI. st.) s barokovým pokrytím. Práve táto vzácnosť a vysoká umelecká úroveň kostolíka boli základom pre zápis do zoznamu UNESCO.
Oplatí sa dodať, že binarovská svätyňa je nielen pekným príkladom drevenej sakrálnej architektúry, ale aj miestom kultu Márie. V jej ľavom bočnom oltári sa nachádza obraz Panny Márie s Ježišom Kristom (Piesková). Obraz pochádza zo XVII. st. a je replikou zázračného obrazu Matky božej pieskovej z krakovského kostola Karmelitánov. Žiaľ, nepodarilo sa zistiť, kto bol autorom obrazu, ani kedy sa obraz v kostole vyskytol. Vieme iba, že k tomuto obrazu na túto vysokú skalu prichádzali pútnici už v XVIII. st. Kult pretrval, dôkazom čoho je novéna ku cti Panny Márie pieskovej spolu s čítaním prosieb a poďakovaní odpravovaná každú stredu a privolávajúca davy veriacich.

Kostol sv. Michala Archaniela, Binarowa 409, tel.č.: +48 13 4476396;
návšteva: V–IX pia. 12.00–16.00, sob. 10.00–14.00, ned. 12.00–16.00, vo zvyšnom období návšteva po predchádzajúcom ustálení alebo ohlásení o príchode; kľúče od kostola sa nachádzajú na fare, u kaplána a u kostolného (biely dom za riekou). 

Oplatí sa v okolí navštíviť !
Biecz, čiže malebné mestečko nazývané poľským Carcassonne
Ciężkowice s nádhernými drevenými domami na námestí, ako aj neobyčajnou rezerváciou Skamenené mesto, ktoré očaruje skalami s originálnymi tvarmi a názvami

Prehrať Prehrať