Späť

Architektonicko-parková skupina v Kalvárii Zebrzydowskej

Architektonicko-parková skupina v Kalvárii Zebrzydowskej

Zebrzydowska kalvária vytvára výnimočný kultúrny obraz, miesto, v ktorom sú harmonickým spôsobom prepojené prírodné a duchovné hodnoty. Architektonicko-parkovú skupinu tvorí sanktuárium a kalvária nádherne prispôsobená k okoliu. Stavby spolu s veľmi dobre naplánovanou sieťou chodníkov sa prispôsobujú krajine a vytvárajú prirodzenú scenériu so sakrálnym charakterom. Práve toto spojenie perfektného prispôsobenia územia s dielami ľudských rúk (kostoly, kaplnky, sochy, mosty) bolo základom pre umiestnenie skupiny a chránenej krajinnej oblasti a putovníckeho parku do zoznamu UNESCO. Stalo sa tak v r. 1999. Dnes je zebrzydowská skupina popri Częstochowej najväčším putovníckym centrom v Poľsku.
Sanktuárium a kalvária svoju existenicu vďačia Mikołajovi Zebrzydovskému, krakovskému vojvodovi. V r. 1600 založil kaplnku Ukrižovanie Ježiša Krista, priviedol zákon bernardínov, aby sa o ňu starali (vybudovali kostol a kláštor) a zároveň štedro podporoval stavbu zastavenia krížovej cesty inšpirovanej podľa jerozolimskej. Kalvária bola založená na pahorkoch, aby svojou polohou pripomínala sväté mesto. Pri určovaní miesta na kaplnky boli zachované dokonca aj vhodné vzdialenosti, proporcionálne väčšie ako tie jerozolimské. Väčšina zo 40 objektov patriacich ku kalvárii vznikla v I. pol. XVII. st. Vtedy sa na strmom úbočí postavili Sväté schody (Gradusy) pokryté polkruhovou strechou. V 28 schodoch sa umiestnili relikvie zo Svätej zeme.
Počas odpustov a sviatkov (Zastevenia Pána Ježiša alebo Panny Márie) putujú cez kalváriu procesie. Navštevujú nasledujúce zastavenia a počúvajú úvahy, modlitby a piesne. Prijal sa aj zvyk odpravovania zastavení samostatne svetskými osobami. Nezabudnuteľným duchovným zážitkom je účasť na Miestériu Pánovho utrpenia sláveného počas Veľkého týždňa. Scény sa odohrávajú na jednotlivých zastaveniach a sú veľmi realistické a dojímavé. Mistérium sa začína na Palmovú nedeľu príchodom pána Ježiša na oslíkovi do Jerozolimy, končí sa na Veľký piatok liturgiou jeho utrpenia a smrti, ako aj prenesením Najsvätejšej sviatosti do kostola Hrobu Pána Ježiša.
Najdôležitejšou svätyňou Kalvárie Zebrzydowskej je bazilika Matky Božej Anielskej (v kláštornej skupine). Nachádza sa v nej obraz Božej Matky Kalvárskej, pre ktorý bola postavená úžasná baroková kaplnka (na ľavej strane hlavného oltára). Obraz trafil do kláštoru v r. 1641, keď jeho majiteľ našiel na tvári Madonny krvavé slzy. Kostolná komisia sa k tomuto javu vyjadrila s nedôverou: vystavovanie obrazu bolo na verejnosti zakázané a odporúčalo sa jeho umiestnenie v pokladnici. Vďaka nátlaku bernardínov sa rozhodnutie zmenilo a zázračný obraz si rýchlo získal srdcia veriacich. Kalvária Zebrzydowská sa stala dôležitým strediskom kultu Márie.

Sanktuárium pasijno-márijne – kláštor Bernardínov
, ul. Bernardyńska 46 (príchod z centra mesta ulicou 3 Maja a Bernardyńskou), Kalwaria Zebrzydowska, kláštorná bránka tel.č.: +48 33 8766304; pútnici a turisti prichádzajúci do sanktuária v organizovaných skupinách (od 15 osôb) si môžu žiadať sprievodcu, ktorý im predstaví históriu sanktuária alebo bude viesť modlitbu na zastaveniach (rezervácia tel.č.: +48 33 8766304); vstup do chránenej krajinnej oblasti a pútnického parku voľný.

Oplatí sa v okolí navštíviť !
Kostol Hrobu Panny Márie v Brodach patriaci ku kalvárskym sakrálnym objektom
Lanckorona s dokonale zachovanou malomeštiackou drevenou zástavbou z XIX. st.
Wadowice, mesto, v ktorom sa narodil a vyrastal pápež Ján Pavol II.

Prehrať Prehrať