Späť

Kazimierz v Krakove

Kazimierz v Krakove

Čarovný Kazimierz tu bol postavený v r. 1335. Jeho zakladateľom bol Kazimír Veľký (odtiaľ názov dávneho mesta), ktorý si vysníval konkurenčné stredisko pre Krakov... Dnes sa Kazimierz neodlučiteľne spája s krakovskými židmi, ktorí sa tu usídlili na konci XV. st. a vytvorili neobyčajne pružne pôsobiacu obec. Až do II. sv. vojny to bolo jedno z najväčších centier židovskej kultúry v Poľsku. Kvôli zachovaniu pamäte o stáročnej tolerančnej existencii Židov a kresťanov sa mestská časť Kazimierz (stredoveké územie Kazimierza a predmestie Stradom) v r. 1978 našla spolu s krakovským Starým mestom a Wawelom na zozname UNESCO.
Srdcom Kazimierza je Szeroka ulica, veľké námestie, pri ktorom sa kedysi nachádzali štyri synagógy. Nachádzalo sa tu aj niekoľko modlitebných domov, sídlo kahalu (správa obce), mykva, rituálne kúpele a dva cintoríny. Časť zástavby je zo XVI.-XVII. st. a najvzácnejšou budovou je Stará Synagóga, najstaršia zachovaná v Poľsku a prvá, ktorá na Kazimierzy vznikla. Jej dejiny siahajú do začiatkov XV. st., o čom môže svedčiť nápis na zachovanej pokladnici s dátumom 1407. Budova, po zmenách v rokoch 1904-13, má dnes neorenesančný tvar. Nachádza sa v nej oddelenie Historického múzea mesta Krakova a výstava sa týka tradície a histórie krakovských židov.
Na konci Szerokej ulici sa týči synagóga Remu. Bola založená v XVI. st., ale súčasný tvar budovy je výsledkom prestavby v XIX. st. Synagóga je v súčasnosti jedinou pravidelne pôsobiacou synagógou v Krakove. Z originálneho zariadenia sa zachoval o. i. kamenný renesančný aron ha-kodesz umiestnený vo východnej stene. Bránou v múre je možné výjsť na kirkut Remu. Je to najstaršia zachovaná židovská nekropola v Krakove a jedna z najstarších v Poľsku. Okrem sarkofágových (tumbových) náhrobkov je tu mnoho voľne stojacich macev dátovaných od XVI. do XVIII. st.
Židovská časť mesta to je aj plac Nowy, všeobecne nazývaný Židovské námestie. V jeho strede sa nachádza charakteristická budova dávneho rituálneho bitúnku hydiny, tzv. okruhliak, ktorý bol postavený v r. 1900. V okolitých murovaných domoch sú krčmičky, puby a kaviarne. Toto miesto je večer plné života, ukazuje novú tvár stáročnej časti mesta a je zároveň aj umelecko-spoločenskou mekkou.
Kazimierz má aj nádherné kresťanské pamätihodnosti, predovšetkým pekné svätyne. Impozantný kostol Božieho tela v rohu námestia Wolnica, časti dávneho kazimierzského námestia, bol založený v XIV. st., ale stavba sa tiahla do druhej polovice nasledujúceho storočia. Nádherná veža s neobyčajne manieristickou prilbicou pochádza zo XVII. st. Majestátny interiér je neobyčajným spojením gotiky a baroku.
Pri Augustiánskej ul. č. 7 sa nachádza jedna z najúžasnejších gotických svätýň Krakova – kostol zasvätený sv. Kataríne a sv. Margaréte. K nemu prilieha kláštor Augustiánov s peknými gotickými ochodzami zdobenými polychrómom založený v XIV. st.
Ulica Skałeczna idúca hneď popri svätyni vedie k známemu kostolu (Paulínov) Na Skalke. Bol postavený v XVIII. st. na mieste staršej svätyne a je bohato vybavený. V jeho Krypte zaslúžilých (vstup zvonku kostola) odpočívajú významné osobnosti, o. i. významný dramaturg Stanisław Wyspiańsky zaľúbený do Krakova, hlavný predstaviteľ Mladého Poľska a symbolizmu v maliarstve Jacek Malczewsky a nositeľ nobelovej ceny Czesław Miłosz.

Prehrať Prehrať