Späť

Kostol sv. Leonarda v Lipnicy Murowanej

Kostol sv. Leonarda v Lipnicy Murowanej

Lipnický kostolík je jednou z najznámejších pamiatok Malopoľska. Vznikol na konci XV. st., hoci ho tunajšia tradícia spája s rokom 1141, vtedy sa na mieste chrámu (pohanskej svätyne) mal postaviť tento objekt. Dôkazom pravdivosti týchto povestí má byť tzv. stĺp Światowida podopierajúci hlavný oltár zo zadu, vraj s podobou slovanského bôžika. Kostol bol do zoznamu UNESCO zapísaný v r. 2003.
Malý kostolík bez veže dnes nádherne pasuje ku krajine. Chránia ho obrovské stromy, okolo ktorých sa zachovali mohyly. Do dnešných čias pretrval samotný kostol skoro v nezmenenom tvare, zachovávajúc si archaické gotické obrysy. V XVII. st. bol obkolesený nízkymi, prízemnými podlubiami a v XIX. st. bol pridaný západný portál. Otvorené podlubie pridávajúce na kráse, okrem svojej zvyčajnej funkcie (ochrana podmurovky pred zvhlnutím a poskytovanie úkrytu pútnikom) slúžilo aj na prechovávanie truhiel, kým boli položené do hrobov v cintoríne pri kostole. Tento starý cintorín, založený v r. 1711, vyzerá dnes veľmi malebne; zachovalo sa v ňom mnoho vzácnych náhrobkov z XIX. st.
Je ťažké neobdivovať interiér kostolíka: askétický a plný ušľachtilosti. Malé okienka skúpo osvetľujúce miestnosť a panujúce pološero je ideálne pre kontempláciu. V takomto surovom, úbohom interiéri robí dojem polychróm s ornamentami a figúrami tesne pokrývajúci steny a povaly. Najstaršia dekorácia stropov v prezbitériu (koniec XV. st.) a v lodi (XVI. st.) bola vykonaná pomocou šablóny: rastlinné motívy sú v zelených, hnedých, žltých a modrých odtieňoch. Polychróm na stenách prezbitéria pochádza zo XVII. st. a v lodi z XVIII. st. a zobrazuje rôznorodé scény z náboženského života. Polychrómovaná je aj parapetná doska chóru, na ktorej ľudové maľby zobrazujú desať prikázaní. Interiér kostola bol donedávna zdobený tromi neobyčajne vzácnymi gotickými oltármi (z XV. a XVI. st.), ktoré boli žiaľ ukradnuté. Keď sa ich podarilo získať späť, zostali umiestnené v Múzeu diecézie v Tarnove, vo svätyni sa nachádzajú ich kópie. Z výzdoby sa vyníma malebná baroková ambóna so zobrazenými štyrmi apoštolmi. Kamenná doska v strede lode je vstupom do hrobky Jozefíny a Antona Ledóchowských, rodičov blahoslavenej Márie Terézie a svätej Uršule. V r. 1977 hrobku zničili záplavy.
V svätyni sa nachádza aj vzácny krabičkový pozitív – skriňový organový inštrument, jeden zo siedmych tohto druhu v Poľsku.

Kostol sv. Leonarda, Lipnica Murowana 39, tel.č.: +48 14 6852601, 698641445;
návšteva iba so sprievodcom: V–VI i IX–X pon.–sob. 9.00–17.00, ned. a sviatky 13.00–17.00, VII–VIII pon.–sob. 9.00–18.00, ned. a sviatky 13.00–17.00, XI–III otváraný po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom oznámení; vstupné: 3 PLN, zľavn. 2 PLN.

Oplatí sa v okolí navštíviť !
Nowy Wiśnicz známy vďaka peknému hradu a dvoru, v ktorom sa nachádza múzeum na počesť Jána Matejky
Drevené kostoly Chodníka drevenou architektúrou v obciach Gosprzydowa a Rajbrot
Rezervácia Kamienie Brodzińského
v okolí obce Rajbrot, kde sa môžete prechádzať medzi malebnými vápennými sklanými útvarmi

 

Prehrať Prehrať