Späť

Cez Podhale a Orawu

Cez Podhale a Orawu

Na úpätí Tatier sa rozprestiera Podhale – jeden z najkrajších regiónov Poľska. Pred niekoľko desiatkami rokov boli všetky podhalanské dediny zastavané drevenými chalupami so šindľovou strechou. Takýto vzhľad si dnes zachovala už iba jedna dedina – Chochołów, 20 km vzdialená od Zakopaného. Niektoré chaty v Chohołowe boli postavené z takých obrovských trámov dreva, že celá stena je vytvorená iba z dvoch hrubých trámov! Z Chochołowa sa cez rovinaté územie Nowotargskej kotliny s rozľahlými rašeliniskami môžeme vybrať do krajiny nazývanej Orawa. Cez obec Czarny Dunajec a Jabłonka sa týmto spôsobom dostaneme do dediny Orawka s dreveným gotickým kostolom z roku 1656. Ľudová orawská architektúra bola úplne iná ako podhalanská; môžete sa o tom presvedčiť v skanzene v Zubrzycy hornej, kde sa nachádzajú mnohé orawské chalupy s tzv. podlubím. Nad Orawou dominuje obrovský masív Babiej hory (1725 m n.m.), nazývanej Kráľovnou Beskýd; najvyšší vrchol Beskýd. Výlet na vrchol nie je taký ťažký, pretože zo Zubrzyce hornej sa dá odviezť až do výšky 1000 m, na horské sedlo Krowiarky. Chodník vedie cez územie Babiohorského národného parku a výstup trvá približne 2,30 hod.
Na ceste do alebo zo Zakopaného sa oplatí zastaviť na niekoľkých miestach. V obci Chabówka, vzdialenej 40 km od Zakopaného, sa nachádza Skanzen vozňového parku so starodávnymi lokomotívami a vagónmi. Z Chabówky sa cez Jordanov dá prejsť do Suchej Beskidzkej (33 km). Toto mesto je známe vďaka peknému renesančnému hradu, ktorý je nazývaný aj „malým Wawelom“ vzhľadom na krásu stĺpovej krížovej chodby na nádvorí. V centre Suchej stojí drevená krčma Rzym (dnes reštaurácia) z XVIII. st.
.

Prehrať Prehrať