Späť

Do podkrakovských doliniek

Do podkrakovských doliniek

Mnoho zaujímavých chránených krajinných oblastí sa ukrýva v okolí Krzeszovíc, mestečka vzdialeného od Krakova 15 km na západ. Na ceste k týmto stranám sa oplatí navštíviť aspoň jeden z niekoľkých prielomov nazývaných Krakovskými dolinkami. Zahrnuté sú do ochrany v rámci Chránenej územnej krajiny Krakovských doliniek. Môžete sa prechádzať napr. zalesnenou Dolinou Kluczowody so zrúcaninami rytierskeho hradu a vidieť imponujúcu skalnú bránu pri úpätí Bolechovického prielomu. Mnoho strmých horských vrcholov, stien a vápencových chrbtov uvidíme v Kobylanskej doline, v dlhej Będkovskej doline uvidíme okrem iného skalnú stenu Sokolice, najvyššiu vo vysočine, ako aj skutočnú krasovú vyvieračku. V okolí Kreszovíc medzi bukovými lesmi Doliny Eliaczovky sa nachádza vzácna baroková pamiatka: kláštor Karmelitánov v dedine Czerna pochádzajúci zo XVII. storočia. V blízkych Paczółtowiciach sa nachádza pekný drevený kostolík zo začiatku XVI. st. Je tam taktiež rozľahlé golfové ihrisko Krakov Valley Golf; v zime sa namiesto golfovej hry môžete venovať lyžovaniu a počas celého roka jazde na koni a strieľaniu na strelnici. Na juh od Krzeszovíc, za pásmom rozľahlých lesov, sa na nečinnej sopke nachádzajú veľké zrúcaniny hradu Tęczyn a spomedzi iných atrakcií Tenczyńského garbu sa oplatí spomenúť skalnatý Mnikovský prielom, ako aj prírodnú rezerváciu Zimny dół.

Prehrať Prehrať