Späť

Osvienčim a okolie

Osvienčim a okolie

Starý hrad nad Sołou, Osvienčim, to je dnes väčšie mesto známe predovšetkým vďaka hitlerovskému koncentračnému a vyhladzovaciemu táboru, ktorý tu existoval počas II. svetovej vojny. V súčasnosti je tento tábor zapísaný do zoznamu UNESCO ako „Auschwitz-Birkenau. Nemecký nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor (1940-1945)“ a je svedectvom a pamätným miestom. Vlastne sú to dva tábory: starší a menší koncentračný tábor v Osvienčime (Auschwitz), ako aj veľký tábor záhuby v neďalekej Brzezinke (Birkenau). Zločinci Hitlera tu zavraždili približne 1,5 mil. ľudí, predovšetkým Židov. V centre Osvienčimu sa oplatí navštíviťhrad, ako aj obnovenú synagógu. Sú tu aj dva gotické kostoly a zrenovované námestie. Okolie mesta, predovšetkým dolina Visly smerom k mestu Zator, to sú územia známe počas mnohých storočí, kde sa v umelých jazierkach chovajú kapre. Preto sa toto okolie nazýva Dolinou kapra. Dajú sa tu pozorovať mokraďové vtáky, ako aj loviť ryby.  Na ceste z Krakova do Osvienčimu sa treba zastaviť v obciWygiełzów. Nachádza sa tu veľký skanzen s mnohými drevenými chalupami, kostolom a smrekovcovým šľachtickým dvorom. Vyššie, na zalesnenom pohorí, sa týčia zrúcaniny hradu Lipowiec.

Iba 47 km od Osvienčima, medzi pohoriami Beskydu a zelenými dolinami, sa v Kalvárii Zebrzydowskej týči nádherný komplex kostola a kláštora Bernardínov. Je to centrum jedného z najdôležitejších pútnických stredísk v Poľsku. Na začiatku XVII. st. sa tu postavili mnohé kostolíky, kaplnky, čím sa vytvorili kalvárske zastavenia na pamiatku Božieho utrpenia. Pekná krajina a originálne stavby sa pričinili k tomu, že táto kalvárska skupina, ktorá je v Poľsku najstaršia, bola zapísaná do zoznamu UNESCO. Neobyčajnou udalosťou v Kalvárii sú mystéria Božieho utrpenia, odohrávajúce sa každý rok vo Veľký piatok. V okolí je možné navštíviť Lanckoronu, ktorá si krásu malých haličských mestečiek zachovala vďaka strmému, vydláždenému námestiu, zastavanému prízemnými, hlavne drevenými domami. Z Kalvárie Zebrzydowskej, kam sa veľmi rád prichádzal modliť Karol Wojtyla (taktiež aj ako Ján Pavol II.), sa treba vybrať do Wadowíc vzdialených 15 km na západ. Je to rodné mesto pápeža pochádzajúceho z Poľska. Nad wadowickým námestím vypína veža baziliky obetovania NPM, neskorobarokového kostola z konca XVIII. st., v ktorom bol Karol Wojtyla pokrstený. Hneď vedľa, v malom murovanom dome, kde sa budúci pápež narodil, sa nachádza múzeum na jeho počesť. Oddych si po návšteve treba dopriať v cukrárni pri pápežských krémešoch. Z Wadowíc sa treba vybrať na pápežskú prechádzku do Malých Beskýd, na vrch Leskovca a blízky Grúň Jána Pavla II.

 

Prehrať Prehrať