Späť

Do Ojcowa a Pieskovej skaly

Do Ojcowa a Pieskovej skaly

Na juhozápad od Krakova sa rozpína malebná krajina vysočiny, čiže vápencovej Krakovsko-Čenstochovskej vysočiny. Rozľahlé vysočiny, posiate skalnými útvarmi, pretínajú skalné prielomy a hlboké doliny. Najdlhšou a najzaujímavejšou je dolina Prądnika. Jej krajinná oblasť a prírodne najvzácnejšia časť bola pripojená k ochrane v rámci Ojcowského národného parku. Z Krakova sa treba vybrať do Ojcowa vzdialeného 25 km. Je možné navštíviť zrúcaniny kráľovského hradu a drevenú kaplnku Na vode, postavenú priamo nad tokom Prądnika. Početné turistické chodníky pozdĺž doliny Prądnika vedú z Ojcowa k mnohým skalným stenám a strmým horským vrcholom, okrem iného ku Krakovskej bráne na konci tiesňavy Tesné skalky a ďalej ku Grote Łokietka. Na horu Okopy alebo do Tmavej jaskyne sa dostanete zaujímavým náučným chodníkom. Oplatí sa navštíviť aj tiesňavu Sąspówky, obľúbené miesto bobrov, ktorí si na tomto mieste stavajú priehrady. V severnej časti parku vyrastá z dna doliny slávny skalný útvar, nazývaný Budzogáň Herkula a hneď za ním, na útese nad Prądnikom, stojí veľký hrad v Pieskovej skale, v ktorom sa nachádza zaujímavé múzeum zachytávajúce zmeny umeleckých štýlov od stredoveku do XIX. st., ako aj výstava anglického maliarstva. Hrad s arkádovým nádvorím, elegantná lodžia z vonkajšej strany, ako aj imitovaná záhrada to sú jedny z najzaujímavejších príkladov renesančnej architektúry v Malopoľsku. Na ceste z Ojcowa do Pieskovej skaly je možné podísť k pustovni bl. Salome a barokovému kostolíku v dedinke Grodzisko. V rannom stredoveku tu stála drevená záhrada a v XIII. st. bol založený kláštor sestier klarisiek; ich predstavenou bola práve Salome. Pri návrate z Ojcowa cez Sąspow i Jerzmanovice, treba navštíviť najzaujímavejšiu Wierzchowskú hornú jaskyňu, ktorá je vo vysočine najlepšie prispôsobená na návštevy. Je možné ísť do obce Bęblo, pod veľkou skalou Grodzisko (512 m n.m.): je to najvyšší bod vo vysočine v okolí Krakova.


Prehrať Prehrať