Propozycje spacerów Nordic Walking - Park Osiek

widoczny zbiornik wodny w okolicach Osieka, przy brzegu rowery wodne
Nordic Walking Park Osiek to je takmer 32 kilometrov trás s rôznymstupňom náročnosti. Trasy sú určené nielen pre osoby, ktoré svojedobrodružstvo s nordic walking ešte len začínajú, ale aj pre tých, ktoríhľadajú výzvy so športovým charakterom. Trasy sa nachádzajú na územíobce Osiek. Nordic Walking Park Osiek predstavuje sieť, kde majú trasyspoločné body, prekrývajú sa a križujú. Vďaka tomu je možné ľubovoľnepredlžovať, skracovať alebo meniť smer cesty. Trasy sú označenéčitateľnými tabuľami, ktoré sú v súlade s európskymi štandardmitýkajúcimi sa rekreácie nordic walking. Obsahujú okrem iného podrobnémapy, všeobecné informácie o technike, výbere príslušenstvaa zdravotných výhodách nordic walkingu. Na tabuliach boli umiestnenétaktiež informácie o základných fyzických cvičeniach umožňujúcichrozcvičku, posilnenie svalov ako aj naťahovacie cvičenia. Ponuka nie jezameraná iba na milovníkov nordic walkingu, ale aj na milovníkov inýchdisciplín, napr. bežcov.

Trasa č. 1 Osiek (zelená):  5,1 km; čas cesty cca 1 hod.

Príjemná trasa nevyžadujúca príliš veľkú námahu sa nachádza v Osieku. 5,1 kilometrový uzol označený zelenou farbou má spoločné trasy nielen s čiernou, ale aj s červenou trasou. Rozhodujúca väčšina chodníka vedie asfaltovými cestami a chodníkmi. Na trasu odchádzame zo Športového štadiónu Strediska športu a oddychu v Osieku po rozcvičke. Chodník sa na začiatku prekrýva s červeným a čiernym uzlom. Prechádzame okolo Obecného úradu, pretíname ulicu Głównu a odbočujeme na Kościelnu ulicu. Ideme chodníkom medzi budovami Osieka smerom k murovanému kostolu zasvätenému sv. Andrejovi Apoštolovi, ktorý dominuje nad okolím. Na križovatke odbočujeme na Starowiejsku ulicu a pred našimi očami sa na chvíľu objaví perla drevenej architektúry – kostol zasvätený Andrejovi Apoštolovi pochádzajúci zo 16. storočia, postavený v neskorogotickom štýle a obklopený pamätnými dubmi starými viac ako 500 rokov. Ideme ďalej až k vojvodskej ceste č.  949. Veľmi opatrne treba prejsť 300 metrovým  úsekom po Browarnej ulici až prídeme ku Głównej ulici a vchádzame na chodník. Ešte niekoľko násť minút chodenia a za znakmi chodníka prichádzame k Športovému štadiónu, kde sme naše putovanie začali.

 Trasa č. 2 Osiek (červená):  11,3 km; čas cesty cca 2 hod.

Zaujímavá trasa odporúčaná predovšetkým ako jednotka pravidelného tréningu nordic walking. Trasa sa na začiatku prekrýva so zeleným chodníkom. Po odchode zo Športového štadiónu odbočujeme vľavo a ideme chodníkom pozdĺž Głównej ulice, až do konca chodníka. Ešte chvíľu a za znakmi chodníka odbočujeme vľavo, kde sa asfaltovým kobercom medzi poľami dostaneme na malý kopec. Dole na pravej strane a pred nami sa týčia zalesnené vrcholy Żywieckých Beskýd. Prichádzame ku križovatke a Włosiańskou ulicou ideme medzi budovami takmer 2 kilometre. Akacjowou ulicou a následne Spacerowou prichádzame do Karolińského lesa – malého lesného komplexu, kde bola umiestnená tabuľa s cvičeniami. Po cvičeniach odbočíme o chvíľu vľavo a ulicou Karolina ideme smerom do centra Osieka. Začiatočný 500 metrový úsek bez chodníka si vyžaduje dodržiavanie veľkej ostražitosti. Odbočujeme na ulicu Sobótkowa a za znakmi chodníka pretíname ulicu Głównu. Stawowou ulicou prichádzame k Starowiejskej ulici, kde sa spájame s čiernym chodníkom. Ešte necelé 2 kilometre pochodu a prejdeme cez centrum Osieku a prídeme k Športovému štadiónu, čím uzatvoríme uzol červeného chodníka.

Trasa č. 3 Osiek (čierna): 15,3 km; čas cesty cca 3 hod.

Najdlhšia trasa nachádzajúca sa v Nordic Walking Park Osiek má viac ako 15 km a je označená čiernou farbou. Celá trasa vedie chodníkom a cestami s asfaltovým povrchom. Začiatočný priebeh chodníka sa prekrýva so zelenou a červenou trasou a po prejdení 1,8 kilometrov nás samostatne zavedie na Starowiejsku ulicu smerom na Głębowice. V Górnom Osieku, pri tabuli s cvičeniami, sa cesta rozvetvuje a zatáča 8 kilometrový uzol. Po príchode k hasičskej stanici OSP v Głębowiciach odbočíme za cintorínom vľavo. Treba byť veľmi ostražitým (pozor! nezastavené územie – prípustná rýchlosť pre vozidlá 90 km/h), ľavým okrajom cesty ideme 2 kilometre do Polanky Wielkej. Po odbočke vľavo, Świerkovou ulicou prichádzame k bodu merania pulzu. Po zmeraní ideme Grunwaldzkou ulicou po asfaltovom chodníku, ktorý sa malebne vije pomedzi poľami. Na 10,6 kilometri trasy prichádzame k vyhliadkovému bodu. Pred naším zrakom sa bude rozprestierať krásna panoráma na Żywiecke Beskydy. Kilometer ďalej uzatvárame uzol a po odbočke vpravo sa vraciame na Starowiejskú ulicu. Idúc podľa znakov chodníka sa spojíme s červenou trasou a následne zelenou a po 15 kilometroch končíme pochod na Športovom štadióne.