Sadecké a Nízke Beskydy

Sadecké a Nízke Beskydy

widok na góry, niebieskie niebo z chmurami, zielone łąki, różowe kwiaty na pierwszym planie
Sadecké a Nízke Beskydy sú ako dve pevnosti strážiace poľsko-slovenskú hranicu a, metaforicky povedané, tradíciu a zdravie. Zahŕňajú územie od Dunajca až po východnú hranicu Malopoľského vojvodstva. Bohatý a rôznorodý charakter bratov-strážcov môže za to, že majú mnoho priateľov, ktorí u nich bez ohľadu na počasie a preferencie trávenia voľného času nájdu atrakcie spĺňajúce ich očakávania. Môžete sa k nim pridať!

Beskydy okúzľujú pokojnou krásou, keď ponúkajú bezpečné chodníky a nádhernú krajinu. Napriek rôznorodému charakteru a výške majú mnoho spoločného: cenené kúpele, početné drevené pamiatky, kultúrne tradície a udalosti, ktoré sa zapísali do svetovej histórie. Počas 1. svetovej vojny došlo pri Gorliciach k prelomeniu východného frontu – nemecké a rakúsko-uhorské vojská porazili ruskú armádu a donútili ju k ústupu. Každý rok sa v Sękowej koná historická inscenácia pripomínajúca túto udalosť. Tí, ktorí v bitke padli, boli pochovaní na vojenských cintorínoch, napr. na Magure Małastowskej, kadiaľ prebiehala frontová línia. Omnoho skôr Gorlicko preslávili ložiská ropy, ktorá sa tu začala v svetovom meradle ťažiť v 50. rokoch 19. stor. Za jedného z pionierov naftárskeho priemyslu býva považovaný Stanisław Jabłonowski. Postavil prvú baňu, vďaka ktorej sa ropa vo vedrách vyťahovala hlboko zo zeme.

Pre milovníkov prírody

Pokiaľ hľadáte pokoj v lone beskydskej prírody, nepochybne ho nájdete v Magurskom národnom parku, ktorý bol v roku 1995 vytvorený na území Nízkych Beskýd. Bolo tu zaznamenaných takmer 800 druhov rastlín a 200 druhov zvierat, medzi ktorými môžeme naraziť na vzácne alebo vyhynutím ohrozené vtáky (orol skalný, orol krikľavý, výr a včelár), motýle (jasoň chochlačkový, vidlochvost ovocný, vidlochvost feniklový) alebo chrobáky (fúzač alpský a fúzač bukový) alebo sa stretnúť s veľkými dravými cicavcami. Park vznikol na území, ktoré do roku 1947 obývali rusínski horali – Lemkovia. Nachádzajú sa tu početné pamiatky v podobe sošiek a kaplniek pozdĺž ciest, pravoslávnych kostolov a kostolíkov. 

Jednou z atrakcií je priehrada Klimkówka – zvečnená vo filme „Ohňom a mečom“, na ktorej sa možno venovať windsurfingu. 

Sadecké Beskydy sa chvália Popradskou chránenou krajinou oblasťou, na ktorej území vznikla oblasť Natura 2000 „Ostoja Popradzka” a mnoho náučných a ornitologických chodníkov, napr. na svahoch Parkovej hory, Jaworzyny Krynickej alebo v Łopate Polskej. Vďaka kúpeľom presláveným liečivou vodou je PCHKO považovaná za jedno z najatraktívnejších miest v Poľsku. Nachádza sa tu 13 prírodných rezervácií, medzi ktorými si zvláštnu pozornosť zaslúži Kłodne nad Dunajcom, Obrożyska a Pusta Wielka. Počas návštevy by bol hriech vynechať prírodnú enklávu „Bobrowisko” v Starom Sączi, studené výrony oxidu uhličitého v Tyliczi – ktorým sa vraví mofety, rybník „Czarna Młaka” pri Muszyne alebo originálnu vyhliadkovú plošinu v tvare špirály na Woli Kroguleckej. 

Pre milovníkov múzeí a skanzenov

V múzeách a skanzenoch rozmiestnených napr. na území Nowého Sącza, Krynice, Starého Sącza, Gorlíc, Muszyny a Łosia sú zhromaždené cenné exponáty z rôznych období a oblastí ľudských aktivít.

Hlavné sídlo Okresného múzea v Nowom Sączi sa od roku 2018 nachádza v historickej budove bývalej Rakúsko-uhorskej banky. Po modernizácii bol zdôraznený reprezentatívny charakter schodiska a hlavnej sály v najvyššom podlaží, kde sa konajú krátkodobé výstavy, stretnutia a koncerty. V oddeleniach a pobočkách Okresného múzea boli nazhromaždené exponáty ukazujúce nevšednú históriu a kultúru obyvateľov Beskýd.

V Sądeckom etnografickom parku v Nowom Sączi sa nachádza viac ako niekoľko tisíc exponátov prezentujúcich ľudovú kultúru Lachov, Pogórzanov, Łąckých horalov, Lemkov a karpatských Rómov. Nachádza sa tu napr. niekoľko hospodárstiev sedliakov s charakteristickou vidieckou zástavbou. Na národnej úrovni jedinečné sú obnovené chrámy troch vyznaní: pravoslávny kostol sv. Demetra mučeníka z Czarného, drevený kostol sv. Petra a Pavla z 18. stor. z Łososiny Dolnej a kostol zo Świniarska, ktorý pôvodne slúžil kolonistom protestantského vyznania.

Vedľa etnografického parku vzniklo Haličské mestečko po vzore haličských miest 19. storočia. Môžeme si v ňom prezrieť starosądeckú radnicu a šľachtický dvorec z Łososiny Górnej, v ktorých sa nachádza konferenčné a školiace centrum, hasičskú zbrojnicu a dve obytné budovy, v ktorých sú naaranžované: pracovňa hodinára a hrnčiarska dielňa. 

Klasické umenie môžeme obdivovať v Galérii Marie Ritter v Nowom Sączi na prvom poschodí historického, dvestoročného domu. V zbierkach po sądeckej maliarke sa nachádzajú: olejomaľby, akvarely, grafiky, kresby, koláže, sochy a nástenné maľby. Vzhľad interiéru návštevníkov zavedie do atmosféry bývania predošlého meštianstva.

V Múzeu Nikifora v Krynici je predstavená tvorba jedného zo svetovo najpreslávenejších predstaviteľov primitivizmu – Nikifora Krynického, vlastne Epifaniusza Drowniaka. Dokumentačnú časť expozície tvoria pamiatky po umelcovi a jemu venované publikácie. Múzeum je tiež miestom prezentácie výstav známych umelcov z okruhu neprofesionálneho a ľudového umenia. V Tyliczi sa nachádza Múzeum dejín Tylicza, ktoré okrem etnografickej expozície vlastní zbierku venovanú Barskej konfederácii.

Pamiatky po slávnych obyvateľoch Starého Sącza si môžeme prezrieť v tunajšom Regionálnom múzeu. Exponáty nazhromaždené v Dome na Dołkach ukazujú históriu mesta, remeselnícke výrobky, militárie a tiež umelecké diela. Meštiansky dom, ktorý ako jediný prežil veľký požiar v roku 1795 a zachoval si barokový charakter zo 17. storočia, za svoj názov vďačí umiestneniu v najnižšom (kedysi) bode námestia alebo, ako vraví legenda, jamám vykopaným v podzemí domu miestnym hrobárom. 

Medzi múzejnými inštitúciami nechýbajú tiež také, ktoré potešia predovšetkým detské srdce, napr. Dom hajtmanov v Muszyne, kde v súčasnosti flexibilne pôsobí lokálne kultúrne centrum, Múzeum hračiek v Krynici vedené manželským párom nadšencov, v ktorom sa nachádzajú hračky takmer zo všetkých období, alebo Maziarská usadlosť v Łosii, kde si môžeme prezrieť odevy a predmety dennej potreby patriace dávnym obchodníkom s ropou. 

Pre milovníkov aktívneho odpočinku

Hustá sieť turistických chodníkov umožňuje dostať sa do všetkých najatraktívnejších zákutí regiónu. Beskydy turistom ponúkajú chodníky pre peších, cyklistov, jazdcov na koňoch, bežcov, lyžiarov, ale tiež horské lanovky a rekreačné strediská. V Krynici-Zdroji sa nachádzajú dve lanovky: na Parkovú horu a na Jaworzynu. Tá posledná je najdlhšia kabínová lanovka v Poľsku.

Medzi chodníkmi pre peších sa zvlášť odporúča červený Hlavný beskydský chodník, modrý chodník Żegiestów Zdrój – Leluchów. Najzaujímavejší cyklochodník je žltý cyklochodník Wysowa-Zdrój – Regietów – Wysowa-Zdrój, ktorý umožňuje prezrieť si drevené pravoslávne kostoly, ktoré v okolí Wysowej-Zdroja zostali po Lemkoch. Beskydmi vedú tiež trasy VeloDunajec a VeloNatura. 

V Beskydách pôsobí mnoho stajní a centier jazdy na koni – v regióne ide o veľmi obľúbenú aktivitu. V Gładyszowe sa nachádza najväčšia stajňa huculských koní v Európe. Organizujú sa tu individuálne a skupinové jazdy pre turistov, vyučovanie jazdy na koni s inštruktorom, výlety, krátke jazdy v kočiari a na saniach. Okolo centra bolo vytýčených asi 100 km značených hipochodníkov. Každý rok v septembri sa tu organizujú trojdňové Huculské dni. Hipochodník hodný odporúčania je Rytro – Uhryń – Hańczowa – Nieznajowa – Kotań – Olchowiec, časť Transbeskydského hipochodníka, ktorý na popisovanom území vedie z Rytra ležiaceho v Sadeckých Beskydách do Olchowca, ktorý sa už nachádza v Nízkych Beskydách. Chodník prebieha územím Magurského národného parku.

Ponuka športových aktivít v zimnom období je tak bohatá, že tu nemožno vymenovať všetko. Medzi tie, ktoré si turisti vyberajú najradšej, patria: trasy pre bežecké lyžovanie, bežecké stopy, chodníky pre skitúry a snežnice. Sadecké a Nízke Beskydy sa pýšia lyžiarskymi strediskami na najvyššej úrovni, medzi ktorými možno zmieniť: Słotwiny Arena, Henryk, Jaworzyna Krynicka, Tylicz Ski, Master Ski a Wierchomla. Tí, ktorí s lyžami ešte len začínajú, môžu využiť menšie vleky, ako: Kokuszka, Kamianna, Magura Ski Park a Smerekowiec.

Návštevníci Beskýd môžu využiť bohatú ponuku stacionárnych stredísk, kde sa možno baviť rovnako dobre, ako na chodníkoch. Najnavštevovanejšie sú lanový park Abladnie v Rytre, lanový park vo Wysowej, Centrum zimných športov v Ptaszkowej a Centrum rekreácie a športu v Zapopradzí. Milovníci vodáckych dobrodružstiev sa v letnej sezóne môžu zapojiť do splavovania Popradu.

Pre milovníkov kúpeľov

Stojí za to vydať sa do Sadeckých a Nízkych Beskýd za odpočinkom. Rovnováhu duše i tela obnovujú vody cenené s ohľadom na ich chuťové a liečivé hodnoty. Pokiaľ budeme parafrázovať porekadlo, dá sa povedať, že v Beskydách o kúpele priamo zakopávame. Po celý rok sa v mnohých horských obciach zdržujú turisti, ktorí sem prichádzajú, aby vylepšili svoje zdravie. Najoceňovanejšie kúpele sú:

Krynica-Zdrój, ktorej sa vraví perla poľských kúpeľov. Má nielen rysy európskych kúpeľov: kolonádu, štýlové penzióny alebo kúpeľné domy, ale predovšetkým pijace pavilóny, v ktorých je dostupná väčšina miestnych pokladov prírody – 23 prameňov minerálnych vôd, s najobľúbenejšou „Kryniczankou“, a tiež so žriedlami Słotwinka, Jan a Zuber. 

Wapienne sú jedna z najstarších kúpeľných obcí v Poľsku. Sírne pramene sa tu využívajú na liečbu chorôb pohybového aparátu a reumatických chorôb. Pred vojnou bola obec preslávená ťažbou ropy a tiež ako kamenické centrum, dodnes ju obýva niekoľko lemkovských rodín. V kúpeľoch sa využíva rašelina a stredne mineralizované sírne vody z prameňov Kamil, Marta a Zuzanna.

Piwniczna-Zdrój sa špecializuje na liečbu chorôb dýchacej a tráviacej sústavy a na prevenciu pohybového aparátu. Ochutnáme tu napr. vody „Piwniczanky“. Okolo obce sa nachádzajú skvelé možnosti pre turistiku a prechádzky, atraktívne v lete i v zime, a pramene minerálnych vôd, z ktorých si väčšinou môžeme načerpať chutnú, liečivú vodu vytekajúcu priamo zo zeme alebo z prírodnej skaly. Pramene nájdeme tiež v krásnej situovaných údoliach Sadeckých Beskýd v Łomnici – Zdroji alebo Wierchomli.

Muszyna – kedysi centrum rozľahlého panstva, ktorému sa vravelo „muszynský štát“, dnes radi navštevujú tí, ktorí trpia na ťažkosti dýchacej sústavy a choroby tráviaceho traktu.

Wysowa-Zdrój sú malé kúpele, z ktorých pochádza slávna minerálna voda „Wysowianka”. V tunajšom kúpeľnom parku je možné ochutnať liečivé vody z prameňov: Józef, Franciszek, Henryk, Słone a Bronisław. Odporúčajú sa pri liečbe chorôb dýchacej, tráviacej a močovej sústavy.

Multimédiá


Powiązane treści