Gorce a Ostrovné Beskydy

Gorce a Ostrovné Beskydy

polana na szczycie wzniesienia, w otoczeniu lasów, widoczny szlak oraz bacówki w oddali

Malopoľsko je preslávené bujnými, zelenými lesmi a rozľahlými horskými pásmami. Nájdeme tu dych vyrážajúce výhľady na malebné vrcholy, čistiny a údolia. Určite nebudeme ľutovať, pokiaľ si za cieľ našej výpravy vyberieme Gorce a Ostrovné Beskydy. Prvé z nich je horské pásmo, ktorého najvyšším bodom je slávny Turbacz (1310 m n. m.). V strednej časti pásma sa nachádza Gorčanský národný park, v ktorom žijú napr. vlk a rys a mnoho druhov vtákov, vrátane bociana čierneho, hlucháňa hôrneho a ďubníka trojprstého. V Gorciach a priliehajúcej časti Ostrovných Beskýd ležia oblasti chránené v rámci európskej ekologickej siete Natura 2000: oblasť špeciálnej ochrany vtákov„Gorce” a špeciálna oblasť ochrany sídlisk „Ostoja Gorczańska”.

Pri pobyte v regióne by sme sa mali vydať i na prechádzku po Ostrovných Beskydách, v ktorých leží mnoho obľúbených vrcholov, ako je Mogielica (1170 m n. m.), Ćwilin (1072 m n. m.), Luboń Wielki (1022 m n. m.) alebo Śnieżnica (1006 m n. m.). Turistami o niečo menej obliehané, ale rovnako krásne, sú: Jasień, Modyń a Krzystonów. Tieto vrcholy od seba oddeľujú zarezané údolia riek a sedlá, čím tvoria svojho druhu „súostrovie“, čo vysvetľuje genézu názvu „Ostrovné Beskydy“.

Údolie Ochotnice je jedno z najdlhších v Poľsku. Zo všetkých strán ho obklopuje pásmo Gorcov – zo severu pásmo Gorca, z juhu Lubania, pri vstupe do údolia sa vinie nádherný Dunajec oddeľujúci Gorce od Sadeckých Beskýd. Celé toto údolie strážia 4 rozhľady umiestnené na najvyšších vrcholoch v okolí: Koziarz 943 m n. m., Gorc 1228 m n. m., Magurki 1108 m n. m. a Lubań 1211 m n. m., a medzi rozhľadňami bolo vytýčených viac než 130 km cyklistických, bežkárskych a skitúrových trás v rámci projektu „Enkláva aktívneho odpočinku v srdci Gorcov“.

Miesta, na ktoré by sme nemali zabudnúť 

Na výlet do Gorcov a Ostrovných Beskýd sa vyplatí ísť s predtým vypracovaným plánom, aspoň všeobecným. S putovaním začneme od Gorčanského národného parku, v ktorom sa nachádza celý rad prírodných chodníkov obklopených krásnymi stromami: smrekmi, bukmi a jedľami – mnoho z nich má viac než 100 rokov! I keď prírodné bohatstvo GNP musíte vidieť na vlastné oči, odporúčame zoznámiť sa i s expozíciami Vzdelávacieho centra Gorčanského národného parku v Porębe Wielkej.

Nič, samozrejme, nenahradí návštevu skutočných vrcholov a čistín, preto pozývame na zdolanie Bukowiny Waksmundzkej a Turbacza – gorčanských hôr ponúkajúcich malebné výhľady na Tatry, Nowotargovskú kotlinu, Pieniny a Czorsztynskú priehradu. Horské panorámy môžete obdivovať tiež z rozhľadní, o ktoré nie je v okolí núdza. Jedna z nich sa nachádza asi 3 km severne od Rabky, na vrchu Królewska Góra. Je to 25 m vysoká drevená stavba, z ktorej sa otvárajú nádherné výhľady na Gorce, Ostrovné Beskydy, Babiu horu a Tatry. Na vrcholoch Gorca, Lubane, Maguriek a Koziarza sa nachádzajú 30 metrové rozhľadne, ktoré svojou architektúrou nadväzujú na drevené gotické kostoly z regiónu.

Gorce a Ostrovné Beskydy od iných pásiem oddeľujú Raba a Dunajec. Nie sú to avšak jediné malebné rieky v regióne, čo dokazujú Kamienica Gorczańska a vodopád Spad. Rezervácia Mogielica leží v zóne okolo vrcholu najvyššej hory Ostrovných Beskýd  – Mogielice, na ktorej vrchole stojí rozhľadňa. Okrem nej sa v okolí nachádzajú ešte tri ďalšie prírodné rezervácie: Kostrza, Śnieżnica a Luboń Wielki. Všetky ležia na svahoch rovnako pomenovaných hôr. Luboń Wielki (1022 m. n.p m.) je jedna z najcharakteristickejších hôr Ostrovných Beskýd. Na jeho juhovýchodných úbočiach sa nachádza rezervácia neživej prírody „Luboń Wielki”. Rezervácia vznikla v roku 1970 a zaujíma plochu 12 ha. Na jej území sa nachádza – najväčší v Ostrovných Beskydách a jeden z najväčších v Karpatoch – flyšový zosuv s kamennou sutinou. Oblasť pokrývajú skalné útvary originálnych tvarov. Skaly tvoria skalné hrady a hrbole dosahujúce výšku niekoľkých metrov, ktorým sa vraví Dziurawe Turnie. Pokiaľ sa pustíme po chodníku vedúcom na Mogielicu alebo Krzystonów, nemôžeme prehliadnuť Stumorgowu čistinu, z ktorej uvidíme nielen okolité vrcholy Ostrovných Beskýd, ale tiež pásmo Gorcov, Sadeckých Beskýd, Pienin a dokonca Tatry a vrchol Babej hory. Povedzte sami, čo viac môže človek chcieť?

Pokiaľ ste ešte neboli v Gorciach a Ostrovných Beskydách, budete už po prvej výprave príjemne prekvapení. Symbolom uplynulých storočí sú gorčanské a beskydské povesti. Jedna z najzaujímavejších vysvetľuje vznik obrieho balvanu, pomenovaného Diablov kameň, pri Szczyrzyci. Táto slávna pamiatka neživej prírody za svoju existenciu údajne vďačí samotnému diablovi. Povesť vraví, že zlý démon, ktorý chcel zbúrať cisterciánsky kláštor v Szczyrzyci, nečakane pustil balvan kúsok od cieľa. Diabla mal zaraziť zvuk kláštorného zvonu. Je potrebné poznamenať, že na východnej strane Diablovho kameňa sa nachádza pustovňa zasvätená sv. Benediktovi, dodnes navštevovaná pútnikmi a pocestnými. V susedstve oboch objektov stojí kaplnka sv. Benedikta.
Východnú hranicu Ostrovných Beskýd tvorí oblasť Łososińského pásma. Ide o horský chrbát ťahajúci sa medzi Limanowou a Rożnowskou priehradou. Narazíme tu na nevšednú krajinu s čistinami pod vrcholmi a najkrajšími bukovými lesmi v Ostrovných Beskydách. Najvyšším vrcholom Łososińského pásma je Jaworz (918 m), na ktorého svahoch mali v období 2. svetovej vojny základňu partizánske jednotky.

Tradície večne živé

Tým, ktorí chcú spojiť aktívny odpočinok s poriadnou dávkou znalostí, odporúčame tematické trasy – Chodník drevenej architektúry a Cisterciánsky chodník. Obe tieto trasy majú predovšetkým sakrálny charakter. Cisterciánsky chodník spája objekty spojené s cisterciánskym rádom. Mnohé z nich, vrátane cisterciánskeho kláštora v Szczyrzyci, siahajú do doby stredoveku. Je zaujímavé, že z 13. stor. pochádzajúce pútnické miesto je zároveň jediný, nepretržite existujúci cisterciánsky kláštor v Poľsku. Pri prehliadke kostola môžeme nazrieť i do múzea, ktoré pôsobí pri kláštore, kde uvidíme napr. zbierku mincí, zbraní, minerálov a dokonca i unikátnu zbierku etikiet szczyrzyckého piva. Zaujímavou možnosťou sú tiež Pápežské chodníky vytýčené na pripomenutie svätého otca Jana Pavla II. a jeho lásky k poľským horám. Symbolické otvorenie a posvätenie Pápežských chodníkov v poľských horách prebehlo 26. mája 2003 v Rabke Zdroji. V Kúpeľnom parku bol toho dňa odhalený pomník Jána Pavla II. turistami, ktorý otvára viac než 200 kilometrový Pápežský chodník v Ostrovných Beskydách a Gorciach. Opomenúť by sme nemali ani Chodník valašskej kultúry – cezhraničný chodník prírodno-kultúrneho dedičstva, spojeného s pastierskou tradíciou v Karpatoch. Chodník vedie územím s krásnou krajinou, vysokohorskými čistinami a impulz na ho vytvorenie vzišiel z Ochotnice, kde sú valašské tradície naďalej viditeľné. Môžeme sa vydať na túru z Ochotnice Górnej a cez potok Jamne, salaš „u Bucka”, kde si môžeme zakúpiť tradičné syry a zblízka sa pozrieť na tradičné pasenie oviec, následne prejsť cez Magurku a zakončiť putovanie na Ustrzyku.

V Gorciach a Ostrovných Beskydách sa naďalej kultivuje mnoho ľudových tradícií, ako sú dziady śmiguśne (slamené maškary) v Dobrej, ktoré pripomínajú nájazd Tatárov z 13. storočia. Obyvatelia Dobrej poskytli úkryt zajatcom, ktorí utiekli z tatárskeho otroctva po nájazde na cisterciánsky kláštor v Szczyrzyci. Ľudia hľadajúci ochranu pred zimou sa doobliekli do slamených snopov. Na pamiatku týchto udalostí si mladí chlapci sami zhotovujú odevy, v ktorých vychádzajú na ulicu na Veľkonočný pondelok. Táto tradícia prechádza z generácie na generáciu. 
V regióne sa pestujú tiež kulinárske tradície. Kuchyňou bohatou na výnimočné chute sa môže pochváliť predovšetkým Łącko. Práve tu prebieha Slávnosť kvitnúcich jabloní a Slávnosť zbierania ovocia. Táto nenápadná obec na juhu Malopoľska je preslávená pestovaním, podľa historických správ sa tu ovocie pestovalo už v 12. stor. Miestni sadiči a roľníci dodnes s pýchou prezentujú łącké jablká – výnimočne zlatisté a šťavnaté. Okrem toho sa počas Łąckého zbierania ovocia prezentuje svetu łącká slivovica. Tento silný alkohol nie je avšak jediný v okolí preslávený – vedľa neho musíme zmieniť tiež Żytek (inak Żytniówku). Na výrobu Żytku sa používa žito, liehovarnícke kvasnice a čistá a nechlórovaná voda z miestnych prameňov. Keď zostaneme pri téme alkoholu, nemôžeme vynechať ani szczyrzycké pivo známe už v 1. polovici 17. stor. 

Medzi pokrmami Ostrovných Beskýd sa najväčšej sláve teší kapuśniorka (kapustová polievka) s hubami, ktorá stále predstavuje jedno z hlavných jedál podávaných počas štedrovečernej večere. Medzi produkty regionálnej kuchyne hodné pozornosti patria tiež: męcińský chlieb, sušené a údené slivky (ktorým sa vraví suska sechlońska), malopoľský medovicový med, placky z plechu a jodłowický koláč s tvarohom.

Gorčanské kulinárske tradície sa dočkali vlastnej publikácie – materiály z knihy „Dawna kuchnia górali gorczańskich” (Stará kuchyňa gorčanských horalov) sú sprístupnené na stránkach www.gorczanskiesmaki.pl. Nájdete tam predovšetkým vegetariánske pokrmy, ako: placky z plechu, polievku Juha, śliwcorka (slivková polievka), kapustové závitky s pohankou a hubami a kvaka zo zásobníka na popol. Keď budete v Ochotnici Górnej, hľadajte salaš U Bucka, ktorý dodnes vyrába široké spektrum syrov tradičnými metódami pastierov a pomôže vám pochopiť rozdiel medzi bundzom, bryndzou, gołkou a oštiepkom.

Je nespochybniteľné, že pravidelné výpravy do Gorcov a Ostrovných Beskýd nielen zlepšujú naše rozpoloženie a fyzickú kondíciu, ale tiež zdravie. Tým skôr, že dôležitými bodmi regiónu sú Picí pavilón minerálnych vôd v Szczawe a v údolí Raby a Słonky ležiace kúpele Rabka-Zdrój. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia rabské minerálne vody, pretože majú veľký význam v kúpeľných, pitných a inhalačných kúrach. Navyše rabské soľanky sa využívali už v stredoveku. O niekoľko sto rokov neskôr, v 19. stor., sa v mestečku liečila tuberkulóza, kedysi jedna z najnebezpečnejších chorôb sveta. Práve vtedy boli, v roku 1857, z iniciatívy Józefa Dietla, vykonané chemické skúšky rabských vôd. Výsledky expertízy potvrdili ich liečivé prednosti a Rabka bola uznaná za kúpele. Ďalšími dôkazmi potvrdenia výnimočnosti rabských minerálnych vôd sú udalosti medzivojnového obdobia. V tomto nenápadnom horskom mestečku sa vtedy úspešne liečili deti trpiace chorobami dýchacích ciest, alergiami a cukrovkou. V 20. rokoch minulého storočia boli v Rabke postavené nové objekty sanatórií, na okolie pritom bola vztiahnutá krajinná ochrana. V roku 2009 tu vznikla tiež gradovňa. V súvislosti s obrovskými úspechmi, ktoré boli zaznamenané v oblasti aktivít pre zdravie detí a mládeže, sa mesto v roku 1996 dočkalo čestného titulu „Mesto detí sveta“, ktoré mu bolo udelené spoločne komisiou Rádu úsmevu, UNESCO a Nowosądeckým vojvodom. Do Rabky-Zdroja sa vyplatí vydať v akúkoľvek ročnú dobu, ale predovšetkým v lete a na jar. Práve vtedy sa tu koná celý rad akcií, vrátane: Slávností rabskej soľanky, Rabka festivalu – Medzinárodného festivalu detskej literatúry, Integračné spartakiády detí a mládeže, Karpatského festivalu detských regionálnych súborov, Prázdninového festivalu rozprávok a cyklistické akcie Pohár soľného chodníka.

Za návštevu stojí tiež bábkové divadlo „Rabcio”, ktorého história siaha do roku 1949, kedy nastala potreba podporiť deti trpiace tuberkulózou. V sanatóriách vtedy pobývajúci mladí pacienti mali príležitosť vidieť v kariére divadla prvé vystúpenie „Rabcio Zdrowotek”.

Najmladší milujú Rabkoland – v celom Poľsku známy zábavný park ponúkajúci viac ako 30 zariadení, ktoré deti môžu využiť samé alebo s rodičmi. Nájdeme v ňom kolotoče, divadlá pre najmladších a množstvo ďalších atrakcií. A na milovníkov šialenejšej zábavy čaká Medzinárodný horský pretek Limanowa – sedlo pod Ostrou teda preteky formúl.

Pokiaľ pre vás oblasť Gorcov a Ostrovných Beskýd stále zostáva záhadou, príďte sem v lete. Od začiatku mája do konca septembra organizuje Fórum obcí Ostrovných Beskýd festival s názvom ODHAĽTE OSTROVNÉ BESKYDY. Jeho program tvorí napr. zdolávanie vrcholov, Haličský železničný piknik v Dobrej a spoločné upratovanie Ostrovných Beskýd. Fanúšikom koncertov odporúčame navštíviť hudobný Festival 4 kultúr Slobodnej ochotníckej republiky, Ocho! Festival v Ochotnici Dolnej a tiež Festival Dunajca v Tylmanowej.

Gorce a Ostrovné Beskydy sú pohostinné regióny, bohaté na tradície, krásnu krajinu a so širokým spektrom atrakcií pre turistov všetkého druhu. Nemožno ich vypísať všetky, preto odporúčame ich navštíviť a osobne prežiť. 

Multimédiá