Krakov a okolie

zamek królewski na wawelu, w otoczeniu rabat, spacerujący ludzie
Krakov je výnimočné miesto – viac než tisícročná história, hlavné mesto krajiny, nekropola poľských kráľov a kultúrne, vzdelávacie a hospodárske centrum regiónu. Je to miesto, ktoré každý rok obsadzuje vysoké pozície v rebríčkoch najkrajších a turistami najčastejšie navštevovaných miest Európy. Na tom nie je nič zvláštne! Bohatá história je tu totiž zjavná takmer na každom kroku a umelecký duch sa priamo vznáša nad ulicami historického centra. Rovnakými, ktorými počas stáročí prechádzali poprední aristokrati, duchovní, literáti a umelci.

Metropolu Malopoľska si všeobecne spájame s mariánskym kostolom, Sukiennicami (súkenníckymi kupeckými krámami), kráľovským hradom na Waweli, legendou o wawelskom drakovi a krakovskými obwarzankami (druh guľatého pečiva). Na turistov tu čaká množstvo atrakcií – bohatstvo prirodzenej prírody, úžasné pamiatky, vrátane mnohých objektov sakrálnej architektúry, moderné múzeá, pochúťky regionálnej kuchyne, európske festivaly a stovky kultúrnych inštitúcií, kaviarní a reštaurácií. Ak by toho bolo málo, môže návštevníkom mnoho ponúknuť i okolie Krakova, tu musíme zmieniť aspoň kláštory, drevené kostoly, múzeá, vinice, zelené plochy a kultúrne udalosti. V závislosti na potrebách a preferenciách si možno okolie Krakova prezrieť na pešo, na bicykli alebo autom. Čas strávený v Krakove a okolitých obciach bude určite nezabudnuteľný! 

Vzdialená história a súčasné umenie

Krakov je mesto, v ktorom pôsobí niekoľko desiatok nesmierne zaujímavých múzeí. Výlety po krakovských zbierkach začneme na kráľovskom hrade na Waweli, kde sa nachádzajú Štátne umelecké zbierky. Návštevník môže na Waweli obdivovať napr. reprezentatívne kráľovské komnaty a expozície: Zmiznutý Wawel, Korunná pokladnica, Umenie východu a zbierku diel raného talianskeho maliarstva zo zbierky Lanckorońských.

Jednými z najdôležitejších zbierok nielen v Poľsku, ale v celej Európe, disponuje Národné múzeum v Krakove. V jeho početných pobočkách môžeme obdivovať tisíce umeleckých diel a exponátov. Začneme ale pri reprezentatívnej hlavnej budove, al. 3 Maja, kde sa nachádza napr. „Dievča s chryzantémami“ Olgy Boznańskej. V štruktúre Národného múzea možno rozlíšiť nasledujúce pobočky: Palác biskupa Erasma Ciołka (a v ňom „Madona z Krużlowej“ neznámeho autora), Galériu poľského umenia 19. storočia v Sukienniciach (v štyroch sálach sú prezentované diela napr. Jana Matejku, Józefa Chełmońského, Artura Grottgera alebo Henryka Siemiradzkého), Dom Jana Matejka, Dom Józefa Mehoffera (múzeum dopĺňa malebná záhrada podľa návrhu umelca), Dom Szołayských Feliksa Jasieńského, Múzeum kniežat Czartoryských (v múzeu možno obdivovať jeden z najcennejších obrazov v poľských zbierkach – „Dámu s hranostajom“ od Leonarda da Vinci), Knižnicu Czartoryských, Múzeum Emeryka Hutten Czapského a Centrum európskej kultúry „Europeum”. 

Do histórie Krakovho hradiska sa môžeme hlbšie ponoriť vďaka návšteve v Múzeu Krakova. Jeho hlavné sídlo sa nachádza na hlavnom námestí. Jedným z nadradených cieľov organizácie je kultivácia lokálnych tradícií (odtiaľ sa berie napr. od roku 1946 organizovaná súťaž krakovských betlehemov). Medzi početné pobočky a oddelenia Múzea Krakova patria: Barbakán a mestské hradby, Radničná veža, Stará synagóga (so stálou expozíciou „Dejiny a kultúra krakovských Židov), Schindlerova továreň (práve na tomto mieste nemecký podnikateľ Oskar Schindler zamestnával Židov, keď ich následne zapísal na tzv. Schindlerov zoznam, a tým ich zachránil od zavraždenia), Lekáreň U Orla, Ulica Pomorska, Dom Hipolitov (stála expozícia „Meštiansky dom“ vás prenesie späť v čase), Dejiny Nowej Hute, Celestat, Zwierzyniecký dom, Dom U Kríža, Múzeum Podgórze (s expozíciou „Mesto pod Krakovou mohylou“), Thesaurus Cracoviensis, Rydlówka, KL Plaszow. Zvláštnu pozornosť si zaslúži ešte jedna pobočka Múzea Krakova – v roku 2010 otvorené Podzemie rynku, ktoré sa môže pochváliť napr. stálou expozíciou „Po stopách európskych identít Krakova“ – multimediálne predstavenie, ktoré vás vďaka moderným technológiám dokáže vrátiť do doby stredoveku. 

To ale nie je všetko! Milovníci kontaktu s históriou a umením môžu navštíviť miesta ako: Múzeum PĽR, Archeologické múzeum (múzeum vzniklo v roku 1850, vďaka tomu ide o najstaršiu inštitúciu tohto typu v Poľsku), Židovské múzeum Halič (vytvorené v starej židovskej továrni na nábytok), Etnografické múzeum alebo Múzeum Zemskej armády gen. Emila Fieldorfa „Nila“ (jediné múzeum tohto druhu v Poľsku).

Zmieniť musíme tiež múzea Jagelovskej univerzity: Múzeum JU Collegium Maius (kde sa môžeme kochať predmetmi spojenými s dejinami vysokej školy, napr. astronomickými prístrojmi, ktoré používal Mikuláš Kopernik) a Múzeum farmácie JU (expozícia zahŕňa päť podlaží, vrátane pivnice a pôjdu, a jedna z miestností bola venovaná Ignacymu Łukasiewiczovi – vynálezcovi petrolejovej lampy a priekopníkovi petrolejárskeho priemyslu v Európe). 

Medzi zaujímavé krakovské múzea tiež patria: Ateliér a múzeum vitráže, Divadelná sýpka (Lamus Teatralny) (v roku 2016 otvorená expozícia pre tých, ktorí chcú poznať kulisy vzniku divadelného predstavenia), Múzeum mestských sietí (nachádza sa v historických halách najstaršej električkovej vozovne v Krakove), Múzeum japonského umenia a techniky „Manggha“ (zaujímavé je, že na vzniku tohto miesta sa podieľal režisér Andrzej Wajda fascinovaný dielami japonských umelcov), Centrum skla a keramiky Lipowa 3, Záhrada prežitkov (senzorický vedecký park pre deti a mládež), Múzeum poistenia (jediné svojho druhu na svete), Múzeum jantáru, Cricoteca (v budove bývalej elektrárne sa konajú výstavy a diskusie) a Múzeum pinballov.

Samostatnú zmienku si zaslúžia ešte dve veľmi obľúbené krakovské múzeá. Prvé z nich je Múzeum poľského letectva, v ktorom sa na území bývalého letiska nachádzajú početné exponáty spojené s históriou letectva, vrátane viac než 200 lietadiel! Druhým, veľmi dôležitým miestom na múzejnej mape Krakova je MOCAK – Múzeum súčasného umenia. Múzeum otvorené v roku 2010 sa nachádza na území bývalej Schindlerovej továrne. Jeho poslaním je prezentovať súčasné umenie a zároveň realizovať vzdelávacie projekty. V stálej expozícii sa nachádzajú práce umelcov z celého sveta. Ide o jedno z turistami najnavštevovanejších múzeí v Krakove. 

Pri hľadaní zaujímavých múzeí sa môžeme vypraviť tiež mimo mesto. Odporúčame napr. Múzeum opátstva sv. Vojtecha v Staniątkách, Múzeum v Tyńci, Regionálne múzeum Miechowska, Kanceláriu umeleckých výstav „U Jaksy” v Miechowe a múzeá nachádzajúce sa v Niepolomiciach: Niepołomické, Fonografie (jediné múzeum tohto typu v Poľsku) a Lesná komora v Niepołomiciach.

Pešo, na bicykli alebo napríklad... na wakeboarde?

Krakov a jeho okolie môžu mnoho ponúknuť tým, ktorí majú radi aktívny odpočinok. Na svoje si tu prídu ako milovníci jazdy na bicykli, dobrodružstva na vode, tak lezenia po skalách. Začneme ale pri prechádzkach, pretože pešo (alebo s malou pomocou mestskej hromadnej dopravy) možno odhaliť skutočné poklady. Vydajme sa teda na cestu!

Jednou z najzaujímavejších foriem pešej prehliadky Krakova je cesta po trase Mladopoľské Malopoľsko, ktorej krakovská časť zahŕňa 13 miest a objektov spojených s históriou Mladého Poľska (medzivojnového obdobia). Vyrazíme od priamo v centre sa nachádzajúceho Divadla Juliusza Słowackého, následne si prezrieme napr. Akadémiu výtvarných umení, mariánsky kostol, Dom Józefa Mehoffera alebo Dom Szołayských. Krakovskú časť chodníka zakončuje Múzeum Rydlówka v dome postavenom na konci 19. stor. Włodzimierzom Tetmajerom. Zaujímavou formou pešej prehliadky mesta môže byť tiež Krakovská trasa Street Artu zahrňujúca 19 miest s impozantnými nástennými maľbami, napr. tváre ľudí spojených s Kazimierzou v ul. Józefa alebo slávny „Indián“ v ul. św. Wawrzyńca.

Krakov predstavuje dokonalé miesto pre milovníkov náboženskej turistiky. Predovšetkým s ohľadom na trasu vedúcu po miestach spojených s pápežom Jánom Pavlom II., ktorých je v tomto meste obrovské množstvo, zmieňme len kostol Archa Pána, Błonia tam sa nachádzajúci pápežský kameň alebo slávne pápežské okno na ul. Franciszkańska. Krakov je v tejto časti Európy výnimočné miesto z hľadiska počtu hrobov osôb považovaných za svätých alebo blahoslavených, o čom sa presvedčíme, pokiaľ sa vydáme po krakovskom chodníku svätých vedúcom cez 19 chrámov, od katedrály na Waweli po pútnické miesto Božieho milosrdenstva v Łagiewniciach. Za zmienku stojí rovnako Malopoľská trasa krížovníkov s červeným krížom, ktorej dve zastávky sa nachádzajú práve v Krakove: ide o bývalý kostol sv. Hedvigy na krakovskom Stradome a kostol sv. Barbory nachádzajúci sa v susedstve mariánskej baziliky na Mariánskom námestí. Krížovníci s červeným krížom čiže Kanovníci Božieho hrobu, rytiersky rád, boli do Krakova privedení z neďalekého Miechowa. 

Tým, ktorí preferujú aktívny odpočinok v krásnom prostredí prírody odporúčame prechádzku po slávnych krakovských Błoniach (jedna z najväčších lúk v centre mesta v Európe) spojenú s návštevou neďalekého Wolského lesa, kde sa nachádza zoo a krajinná prírodná rezervácia – Panenské skaly (vedie tam žltá značka). Návšteva v centre mesta je potom dokonalou príležitosťou na prechádzku cestičkami Botanickej záhrady JU (ide o najstaršiu botanickú záhradu v Poľsku). Neďaleko Krakova sa nachádza tiež trasa Pralesného kúpeľa vedúca z Niepołomíc do Stanisławíc. Počas 18 km pochodu sa budeme pohybovať napr. po Kráľovskej ceste, po ktorej sa kedysi poľskí monarchovia vydávali do hĺbky pralesa na lov.

Sklamaní nebudú ani milovníci cykloturistiky. Neďaleko mesta totiž prebiehajú trasy vzniknuté v rámci projektu Velo Małopolska, napr. Velo Natura alebo Vislanská cyklotrasa. Cyklistom sa ponúkajú rozmanité tematické výlety, napr. „Cez polia, lúky a lesnú rezerváciu“, „V tieni niepołomického pralesa“ alebo „Kościuszkovým chodníkom“. Výnimočne zaujímavý je „Chodník pevnosti Krakov“ historického, kultúrneho a krajinného charakteru. Zahŕňa 100 militárnych objektov, z toho 38 pevností. Jeho severný úsek meria 61 km, južný 41 km. Odporúčame rovnako Trasu východného frontu 1. svetovej vojny (vytýčenú od Krakova po Książ Wielki) a trasu „Na racławické bojisko“ do Racławíc ležiacich 35 km od hraníc Krakova.

Alebo možno výlet k vode? Krakovčania trávia v lete svoj voľný čas napr. v Bagrach, v Przylasku Rusieckom, Kryspinowe a pri Nowohutskej priehrade. Milovníkov vodných športov, vrátane raftingu, iste zaujme kajakárska dráha „Kolna”, fanúšikovia wakeboardu by mali navštíviť zmienené: Przylasek Rusiecki a Bagry. Pokiaľ to počasie umožňuje, stojí za to sa prejsť loďou alebo gondolou po Visle (organizujú sa i romantické plavby pod hviezdami). Rodinám s deťmi sa odporúča aquapark, kde čaká 8 vodných šmýkačiek s celkovou dĺžkou 800 metrov, tým, ktorí chcú spojiť odpočinok s biologickou regeneráciou, kúpele Swoszowice, kde možno využiť blahodarnosť sírnych liečivých vôd.

To ale nie je všetko! Tým, ktorí milujú aktívny odpočinok, môže Krakov a okolie ponúknuť napr. zjazdovku Sławicki Raj (asi 35 km od Krakova vzdialené lyžiarske stredisko v Połajowiciach), školu jazdy na koni v Michałowiciach alebo početné miesta na lezenie po skalách, napr. Zakrzówek, Krzemionki, kameňolom Liban. Pokiaľ to zhrnieme, je ťažké sa v tomto meste nudiť!

Krakov kultúrna metropola Poľska

Krakov je nepochybne dôležité stredisko kultúrneho a turistického života v európskom meradle, čo potvrdzuje titul Európske hlavné mesto kultúry, ktorým bolo mesto poctené v roku 2000, a titul Kreatívne mesto literatúry UNESCO, ktorý Krakov zapája do programu Siete kreatívnych miest UNESCO. Z počtu kín, divadiel alebo kultúrnych akcií sa vám tu môže zatočiť hlava! Na tom nie je nič zvláštne. Stačí povedať, že sa uličkami historického centra v Krakove kedysi prechádzali takí literáti, ako Wisława Szymborska, Stanisław Wyspiański alebo Stanisław Lem. Práve v Krakove vznikol prvý literárny kabaret v Poľsku „Zielony Balonik” (Zelený balónik), ktorý bol vytvorený v cukrárni Apolinaryho Michalika, kde sa stretávali malopoľskí umelci, politici a aristokrati (nakoniec obľúbená „Jama Michalika” je dodnes v prevádzke ako kaviarno-reštaurácia). Medzi významné miesta stretávania krakovských umelcov a aktivistov patrí tiež „Piwnica pod Baranami” a „Klub pod Jaszczurami”. Je to tiež miesto, kde sú starostlivo kultivované krásne tradície, ako napr. Lajkonikov sprievod, venčeky, veľkonočné zvyky – Emaus a Rękawka alebo vianočné trhy. Zvláštnu pozornosť si zaslúži krakovské betlehemárstvo, ktoré bolo zapísané na zoznam nehmotného dedičstva UNESCO.

Krakov je tiež mesto festivalov! Vymenovať ich všetky by bola poriadna výzva, ale musíme zmieniť aspoň niekoľko, ktoré sú známe nielen v celom Poľsku, ale tiež za jeho hranicami. Medzi také iste patria hudobné festivaly: Misteria Paschalia (európsky festival hudby renesancie a baroka), Sacrum Profanum (jeden z najzaujímavejších festivalov súčasnej hudby v Európe), Live Festival (každý rok na území Múzea poľských letcov hostí hudobné hviezdy svetového formátu), EtnoKraków/Rozstaje (festival tradičnej a etnohudby a folku) a festival elektronickej hudby Unsound. V Krakove prebiehajú tiež slávne filmové festivaly: Festival filmovej hudby, Krakovský filmový festival a festival nezávislého filmu – Off Camera. Ďalšie dôležité kultúrne udalosti sú: Mesiac fotografie, Veľký sprievod drakov (predstavenie pod šírym nebom počas ktorého po Visle plávajú obrovské, nafúknuté draky), Festival židovskej kultúry (zahŕňa okolo 200 udalostí propagujúcich židovskú kultúru) a Conrad Festival (literárny festival spojený s knižným veľtrhom).

Medzi najzaujímavejšie udalosti prebiehajúce neďaleko Krakova je potrebné zaradiť: rekonštrukciu bitky pri Racławiciach, pochod Po stopách kádrového práporu, Miechowské dni Jeruzalema (konané raz za 2 roky) a Charsznické dni kapusty.

Krakov to sú tiež bohaté kulinárske tradície a regionálne potraviny. Slávne lokálne výrobky sú napr.: charsznická kapusta, suchá krakovská klobása, jatočne upravená poľská zelenonôžka a údenárske výrobky z Proszowíc, prądnický chlieb, haličský cesnak a benediktínske zaváraniny z Tyńca. Samozrejme, nemožno vynechať jeden zo symbolov mesta – krakovský obvaranek (tým, ktorí chcú bližšie spoznať jeho históriu, odporúčame návštevu v Múzeu obvarankov).

Pri hľadaní chuťových prežitkov odporúčame navštíviť niektorý z podnikov na Malopoľskej trase labužníkov. V Krakove a okolí zahŕňa hostince a reštaurácie ako: „Wesele”, „Miód i Malina”, „Ogniem i Mieczem”, „W Starej Kuchni”, „Morskie Oko”, „Pod Aniołami” (všetky uvedené reštaurácie sa nachádzajú v Krakove) a „Antolka” v Książi Wielkom.
Nielen chlebom je človek živý. Pre milovníkov vína je pripravený Malopoľský vínny chodník, ktorý zahŕňa napr. nasledujúce vinice: „Kresy” (Rzeplin k. Skały), „Srebrna Góra” (Kraków), „Dosłońce” (Racławice), „Nad Dobrą Wodą” (Garlica Murowana) a „Słońce i Wiatr” (Świńczów). Na zdravie!

Multimédiá