Facebook link

Dulowský prales - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Puszcza Dulowska

Dulowský prales

Puszcza Dulowska
Dulowa Turistický región: Kraków i okolice
Ide o výnimočnú perličku na prírodnej mape obce Trzebinia. Dulowský prales je lesný komplex, kde sa môžete stretnúť s losom a spozorovať bociana čierneho. Skvelé miesto na prechádzky, jazdu na bicykli a blízke stretnutie s prírodou.

Bor, ktorý je pozostatkom prastarého pralesu, leží v hraniciach Chránenej krajinnej oblasti Jura. Zaujíma značnú časť západného okraja Krzeszowickej priekopy, časti Krakovsko-čenstochovskej jury. V tejto časti sa mu vraví Dulowská panva. Od severu je ohraničený juhozápadným okrajom Olkuszkej pahorkatiny, ktorej sa vraví Myślachowické pahorky. Z juhu ich ohraničuje Tenczyńský chrbát, ktorého západná časť sa volá Płaziańského blok.

Krzeszowická priekopa vznikla v treťohorách ako výsledok na juhu Poľska vtedy prebiehajúceho horotvorného procesu. Doteraz homogénny masív s charakterom náhornej plošiny sa rozlomil a jeho stredná časť sa miestami znížila až o 500 m. V rovnakej dobe vznikla zníženina vymedzujúca z východu Płaziańského blok (prebieha ním cesta a železnica spájajúca Regulice s Alwerniou). Dná priekop zaplnili piesky a íly, podložie tak začalo byť ťažko priestupné pre vodu. Vďaka tomu boli tieto oblasti vždy podmáčané a napájajú ich okrem iného vody stekajúce v malých pramienkoch z okolitých vrchov. Tu sa nachádza pramenisko rieky Chechło, ktorá podľa najnovších určení tvorí hranicu medzi Sliezskou vrchovinou a Krakovsko-čenstochovskou jurou. Západnú hranicu Krzeszowickej priekopy tvorí potok Pstrużnik.

Ide o ideálne miesto pre oddych a priamy kontakt s prírodou. Miesto pre cyklistov, rodiny
s deťmi a kočíky a tiež znalcov vzácnych druhov fauny a flóry. Vyplatí sa využiť prírodný lesný chodník v polesí Dulowa, ktorý vedie po severozápadnom okraji Dulowského pralesu.