Translation
Ahoj
hi, hello
Aká bude teplota?
What will the temperature be?
Aké bude dnes počasie?
What is the weather forecast for today?
Aké je číslo na pohotovosť / prosím, zavolajte na pohotovosť?
What is the emergency number? / Please call an ambulance
Aké je heslo na Wi-Fi?
What's the Wi-Fi password?
Ako ďaleko je?
How far is?
Ako sa môžem dostať do…
How can I get to...
Ako sa môžem pripojiť na Internet?
How can I connect with the Internet?
Ako sa voláš?
What is your name?
Aký je kurz (výmeny valút)?
What is today's exchange rate?
áno
yes
apartmán
apartment
audio sprievodca
audioguide
auto
car
autobus
bus
autobusová zastávka
bus stop
autobusové nádražie
bus station
autodielňa
car repair shop
banka
bank
bankomat
ATM / cash machine